ผลิตภัณฑ์

  • ชุดทดสอบ Rapid Test Kit ของ HoneyGuard Tetracyclines

    ชุดทดสอบ Rapid Test Kit ของ HoneyGuard Tetracyclines

    สารเตตราซัยคลินที่ตกค้างมีพิษเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาพของมนุษย์ และยังลดประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยเราเชี่ยวชาญในการรักษาภาพลักษณ์ของน้ำผึ้งที่เป็นธรรมชาติ มีประโยชน์ สะอาด และเป็นสีเขียว

    แมว.KB01009K-50T