ผลิตภัณฑ์

  • ชุดทดสอบสารตกค้างเพนดิเมทาลิน

    ชุดทดสอบสารตกค้างเพนดิเมทาลิน

    การได้รับสารเพนดิเมทาลินช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งรูปแบบที่อันตรายถึงชีวิตมากที่สุดการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติพบว่ามีผู้ใช้สารกำจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงครึ่งบนของอายุการใช้งาน

    แมว.เคB05802K-20T