önüm

  • Pendimethalin galyndy synag toplumy

    Pendimethalin galyndy synag toplumy

    Pendimethalin täsiri, düwnük keseliniň iň öldüriji görnüşlerinden biri bolan aşgazan asty mäziniň döremek howpuny ep-esli ýokarlandyrýandygy görkezildi.GözlegHalkara düwnük JournalurnalyGerbisidiň ömrüniň birinji ýarymynda ýüz tutýanlaryň arasynda üç esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.

    Pişik.K.B05802K-20T