QBSW-1
QBSW-2
QBSW-3
QBSW-4

Senagat

ISO9001: 2015, ISO13485: 2016, hil dolandyryş ulgamy

has köp >>

biz hakda

ylmy gözleg toparymyz takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy

About_us hakda

näme edýäris

Kwinbon biotehnologiýasy soňky 18 ýylda gözleg işlerine we iýmit diagnostikasyna, şol sanda ferment bilen baglanyşykly immunoassaýlary we immunohromatografiki zolaklary öndürmäge işjeň gatnaşdy.100-den gowrak ELISA görnüşini we antibiotikleri, mikotoksin, pestisidleri, iýmit goşundylaryny, haýwanlary iýmitlendirmek we iýmit zyna wagtynda gormonlary goşmak üçin 200-den gowrak çalt synag zolaklaryny üpjün edip bilýär. 10,000 inedördül metrden gowrak gözleg we barlaghanalary bar, GMP zawody we SPF (Aýratyn patogen mugt) haýwanlar öýi.Innowasion biotehnologiýa we döredijilik pikirleri bilen azyk howpsuzlygy synagynyň 300-den gowrak antigen we antikor kitaphanasy döredildi.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Ylmy gözleg toparymyz, üç sany PCT halkara oýlap tapyş patentini goşmak bilen, takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy.

  Hil

  Ylmy gözleg toparymyz, üç sany PCT halkara oýlap tapyş patentini goşmak bilen, takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy.

 • GMP talaplaryna laýyk gelýän önümçilik üçin ulanylýan material, tutuş önümçilik prosesinde berk GMP dolandyryşyna eýeriň;dünýä derejesindäki takyk gurallaryň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan

  Önümçilik

  GMP talaplaryna laýyk gelýän önümçilik üçin ulanylýan material, tutuş önümçilik prosesinde berk GMP dolandyryşyna eýeriň;dünýä derejesindäki takyk gurallaryň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan

 • Ylmy gözleg toparymyz, üç sany PCT halkara oýlap tapyş patentini goşmak bilen, takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy

  Ylmy barlaglar

  Ylmy gözleg toparymyz, üç sany PCT halkara oýlap tapyş patentini goşmak bilen, takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy

Haryt kategoriýalary

 • 10000M² +

  Laboratoriýa meýdany

 • 18 ýyl

  Taryh

 • 10000+

  Arassaçylyk derejesi

 • 210

  Oýlap tapyş patentleri

 • 300+

  Antigen we antikor kitaphanasy

habarlar

Iň soňky habarlar

Pekin Kwinbon alymyň ilkinji baýragyny aldy ...

28-nji iýulda Hytaýyň ylym we tehnologiýany ösdürmek birleşigi ...

Pekin Kwinbon alymyň ilkinji baýragyny aldy ...

28-nji iýulda Hytaýyň ylym we tehnologiýany ösdürmek birleşigi ...
has köp >>

Çaga formulasy üçin Hytaýyň täze milli standarty ...

2021-nji ýylda meniň çaga süýdüniň süýdüniň tozy importy 22.1 azalýar ...
has köp >>

Farmakologiki we toksikologiki aýratynlyklary ...

Furazolidonyň farmakologiki we toksikologiki aýratynlyklary br ...
has köp >>

Ochratoksin A hakda bilýärsiňizmi?

Yssy, çygly ýa-da başga şertlerde iýmit çyglylyga ýykgyn edýär.Esasy günäkär ...
has köp >>

Näme üçin süýtde antibiotikleri barlamaly?

Näme üçin süýtde antibiotikleri barlamaly?Häzirki wagtda köp adam alada edýär ...
has köp >>