Biz hakda

Biz kim

Pekin Kwinbon Biotehnologiýa Co., Ltd.2002-nji ýylda Hytaý Oba Uniwersitetinde (CAU) esaslandyryldy. Azyk, iýmit we ykdysady ösümlikleriň howpsuzlygy üçin hünärmen iýmit dianostik öndürijisidir.

Kwinbon biotehnologiýasy soňky 18 ýylda gözleg işlerine we iýmit diagnostikasyna, şol sanda ferment bilen baglanyşykly immunoassaýlary we immunohromatografiki zolaklary öndürmäge işjeň gatnaşdy.100-den gowrak ELISA görnüşini we antibiotikleri, mikotoksin, pestisidleri, iýmit goşundylaryny, haýwanlary iýmitlendirmek we iýmitlenmek wagtynda goşýan gormonlary ýüze çykarmak üçin 200-den gowrak çalt synag zolaklaryny üpjün edip bilýär.

10,000 inedördül metrden gowrak gözleg we barlaghanalary, GMP zawody we SPF (ýörite patogen mugt) haýwanlar öýi bar.Innowasion biotehnologiýa we döredijilik pikirleri bilen azyk howpsuzlygy synagynyň 300-den gowrak antigen we antikor kitaphanasy döredildi.

Ylmy gözleg toparymyz şu wagta çenli takmynan 210 halkara we milli oýlap tapyş patentine eýe boldy, şol sanda üç sany PCT halkara oýlap tapyş patenti.Hytaýda 10-dan gowrak synag toplumy AQSIQ (HHR-iň hiline gözegçilik, gözegçilik we karantin umumy dolandyryş gullugy) tarapyndan milli standart synag usuly hökmünde uýgunlaşdyryldy, duýgurlyk, LOD, aýratynlyk we durnuklylyk barada birnäçe synag enjamlary tassyklandy;Belguim-den süýt çalt synag toplumy üçin ILVO-dan şahadatnamalar.

Kwinbon Biotech, müşderileriň we işewür hyzmatdaşlaryň kanagatlanmagyna ynanýan bazar we müşderilere gönükdirilen kompaniýa.Biziň maksadymyz, adamzat üçin azyk howpsuzlygyny zawoddan stoluň başyna çenli goramak.

näme edýäris

Doktor He Fangýan, CAU-da azyk howpsuzlygy boýunça aspirantura başlady.
1999-njy ýylda

Doktor Hytaýda ilkinji Clenbuterol McAb CLIA toplumyny döretdi.
2001-nji ýylda

Pekin Kwinbon döredildi.

2002-nji ýylda

Birnäçe patent we tehnologiýa şahadatnamasy berildi.

2006-njy ýylda

10000㎡ dünýä derejesindäki azyk howpsuzlygy ýokary tehnologiýa bazasy guruldy.

2008-nji ýylda

CAU-nyň öňki wise-prezidenti doktor Ma köp postdoktorlar bilen täze gözleg we barlag topary döretdi.

2011-nji ýylda

Çalt öndürijilik ösüşi we Guizhou Kwinbon şahamçasy başlandy.

2012-nji ýylda

Bütin Hytaýda 20-den gowrak ofis guruldy.

2013-nji ýylda

Awtomatiki himiluminesensiýa immunoanalizeri işe girizildi

2018-nji ýylda

Şandong Kwinbon şahamçasy döredildi.

2019-njy ýylda

Kompaniýa sanawy taýýarlamaga başlady.

2020-nji ýylda

hakda