produkt

  • Testsats för pendimetalinrester

    Testsats för pendimetalinrester

    Exponering för pendimetalin har visat sig avsevärt öka risken för att utveckla bukspottkörtelcancer, en av de mest dödliga formerna av cancer.En studie publicerad iInternational Journal of Canceravslöjade en trefaldig ökning bland applikatorer i den övre halvan av livstidsanvändningen av herbiciden.

    Katt.KB05802K-20T