produkt

 • Elisa Test Kit av CAP

  Elisa Test Kit av CAP

  Kwinbon detta kit kan användas i kvantitativ och kvalitativ analys av CAP-rester i vattenlevande produkter fiskräkor etc.

  Den är utformad för att detektera kloramfenikol baserat på principen om "i direkt kompetitiv" enzymimmunanalys.Mikrotiterbrunnarna är belagda med kopplingsantigen.Kloramfenikol i provet konkurrerar med beläggningsantigenet om att binda till det begränsade antalet tillsatta antikroppar.Efter tillsats av ett färdigt att använda TMB-substrat mäts signalen i en ELISA-läsare.Absorptionen är omvänt proportionell mot kloramfenikolkoncentrationen i provet.

 • Elisa Test Kit från AMOZ

  Elisa Test Kit från AMOZ

  Nitrofuranläkemedlen furaltadon, nitrofurantoin och nitrofurazon förbjöds att användas i livsmedelsproduktion i EU 1993, och användningen av furazolidon förbjöds 1995. Analysen av nitrofuranläkemedelsrester måste baseras på upptäckten av vävnadsbundna metaboliter av nitrofuranmoderläkemedlen, eftersom moderläkemedlen metaboliseras mycket snabbt och de vävnadsbundna nitrofuranmetaboliterna kommer att bibehållas under lång tid, därför används metaboliterna som mål vid upptäckt av missbruk av nitrofuraner.Furazolidonmetabolit (AMOZ), Furaltadonmetabolit (AMOZ), Nitrofurantoinmetabolit (AHD) och Nitrofurazonmetabolit (SEM).

  Katt.KA00205H-96 Brunnar