proizvod

 • Elisa testni komplet CAP-a

  Elisa testni komplet CAP-a

  Kwinbon ovaj komplet se može koristiti u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi CAP ostataka u vodenim proizvodima, ribljim škampima itd.

  Dizajniran je za otkrivanje hloramfenikola na osnovu principa imuno testa “u direktnoj konkurenciji” enzima.Jažice za mikrotitar su obložene kupložnim antigenom.Hloramfenikol u uzorku se takmiči sa antigenom omotača za vezivanje za ograničeni broj dodanih antitijela.Nakon dodavanja TMB supstrata spremnog za upotrebu, signal se mjeri u ELISA čitaču.Apsorpcija je obrnuto proporcionalna koncentraciji hloramfenikola u uzorku.

 • Elisa Test Kit od AMOZ-a

  Elisa Test Kit od AMOZ-a

  Nitrofuranski lijekovi furaltadon, nitrofurantoin i nitrofurazon zabranjeni su za upotrebu u proizvodnji hrane za životinje u EU 1993. godine, a upotreba furazolidona je zabranjena 1995. godine. matičnih lijekova nitrofurana, budući da se izvorni lijekovi vrlo brzo metaboliziraju, a tkivno vezani metaboliti nitrofurana će se zadržati dugo vremena, stoga se metaboliti koriste kao meta u otkrivanju zloupotrebe nitrofurana.Metabolit furazolidona (AMOZ), metabolit furaltadona (AMOZ), metabolit nitrofurantoina (AHD) i metabolit nitrofurazona (SEM).

  Cat.KA00205H-96 Wells