produkt

  • Kompleti i testit të mbetjeve të Pendimethalin

    Kompleti i testit të mbetjeve të Pendimethalin

    Ekspozimi ndaj pendimetalinës është treguar se rrit ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të kancerit të pankreasit, një nga format më vdekjeprurëse të kancerit.Një studim i publikuar nëGazeta Ndërkombëtare e Kanceritzbuloi një rritje trefish midis aplikuesve në përdorimin e herbicidit në gjysmën e fundit të jetës.

    Mace.KB05802K-20 T