اخبار

در سال 2021، واردات شیرخشک شیر خشک نوزادان به کشور من 22.1 درصد سال به سال کاهش خواهد یافت که دومین سال متوالی کاهش است.شناخت مصرف کنندگان از کیفیت و ایمنی پودر شیر خشک نوزادان خانگی همچنان در حال افزایش است.

از مارس 2021، کمیسیون ملی بهداشت و پزشکی این قانون را صادر کرداستاندارد ملی ایمنی غذا برای شیر خشک نوزاد, استاندارد ملی ایمنی غذا برای شیر خشک نوزادان مسنواستاندارد ملی ایمنی غذا برای شیر خشک نوزاد.با استاندارد ملی جدید شیرخشک استاندارد، صنعت شیرخشک نوزاد نیز در مرحله جدیدی از ارتقای کیفی قرار گرفته است.
نوار تست سریع شیر
"استانداردها چماق هدایت توسعه صنعت هستند. معرفی استانداردهای جدید توسعه با کیفیت بالاتر صنعت شیر ​​خشک در کشور من را ارتقا خواهد داد."مدیر دفتر اقتصاد صنعتی موسسه تحقیقات توسعه روستایی آکادمی علوم اجتماعی چین و مدیر دفتر اقتصاد صنعتی سیستم ملی فناوری صنایع لبنی، لیو چانگ کوان، تحلیل کردند که استاندارد جدید به طور کامل ویژگی های رشد و توسعه را در نظر می گیرد. نوزادان و کودکان خردسال در کشور من، و مقررات واضح تر و سخت گیرانه تری را در مورد پروتئین، کربوهیدرات ها، عناصر کمیاب و ترکیبات اختیاری وضع کرده است که محصولات را ملزم می کند تا عناصر غذایی دقیق تری را با توجه به سن نوزادان و کودکان خردسال ارائه کنند.تصویب این استاندارد قطعا نقش مهمی در تضمین و ارتقای تولید شیر خشک برای نوزادان ایمن‌تر و منطبق‌تر با رشد و نیازهای تغذیه‌ای نوزادان و کودکان چینی خواهد داشت.

در سال های اخیر، نظارت دولت بر صنعت شیر ​​خشک به طور مداوم بهبود یافته است و کیفیت شیر ​​خشک در کشور من به طور قابل توجهی بهبود یافته و در سطح بالایی حفظ شده است.بر اساس داده های اداره دولتی تنظیم بازار، میزان عبور نمونه های شیرخشک شیر خشک نوزاد در کشور من در سال 2020 99.89 درصد بوده است و در سه ماهه سوم سال 2021، 99.95 درصد بوده است.

نظارت دقیق و سیستم بازرسی تصادفی تضمینی اساسی برای بهبود و حفظ کیفیت پودر شیر خشک نوزاد در کشور من فراهم کرده است.لیو چانگ کوان معرفی کرد که اثربخشی ساخت و ساز با کیفیت پودر شیر خشک نوزاد از یک سو از راه اندازی پودر شیر خشک موثر نوزاد در کشور من بهره مند شد.از سوی دیگر، بهبود کیفیت منبع شیر نیز پایه ای برای کیفیت و ایمنی پودر شیر خشک نوزادان ایجاد کرده است.در سال 2020، میزان قبولی بازرسی نمونه برداری از شیر تازه خام در کشور من به 99.8٪ خواهد رسید و میزان قبولی بازرسی نمونه برداری از نظارت های کلیدی مختلف و افزودنی های ممنوعه در تمام طول سال 100٪ باقی خواهد ماند.بر اساس داده های پایش مراتع سیستم ملی گاو شیری، میانگین تعداد سلول های سوماتیک و تعداد باکتری ها در شیر تازه مرتع تحت نظارت در سال 2021 نسبت به سال 2015 به ترتیب 25.5 و 73.3 درصد کاهش می یابد و سطح کیفی آن بسیار بالاتر از استاندارد ملی
نوار تست شیر
شایان ذکر است که پس از اجرای استاندارد ملی جدید پودر شیر خشک نوزادان، برخی از شرکت های پودر شیر خشک اقدام به انتخاب مواد اولیه و کمکی برای محصولات جدید، طراحی فرمول های جدید و تحقیق و توسعه نوآورانه، تعدیل فرآیندها و فناوری های تولید کرده اند. و کارهای اساسی مانند قابلیت های بازرسی را بیشتر بهبود بخشد.

خبرنگار دریافت که استاندارد ملی جدید شیر خشک به وضوح تصریح می کند که یک دوره انتقالی دو ساله برای تولیدکنندگان شیر خشک در نظر گرفته شده است.در این مدت شرکت های تولید شیرخشک باید در اسرع وقت مطابق با استاندارد ملی جدید تولید کنند و مراجع نظارتی مربوطه نیز بازرسی و ممیزی بر روی محصولات با استاندارد ملی جدید انجام خواهند داد.این همچنین به این معنی است که اجرای استاندارد ملی جدید برای پودر شیر خشک به صنعت پودر شیر خشک کمک می‌کند تا به نوآوری‌محور پایبند باشد، رهبری برند را تقویت کند، تولیدکنندگان پودر شیر را برای بهینه‌سازی فرمول‌های محصول راهنمایی کند و نوآوری‌های جسورانه در فناوری تولید ایجاد کند. تجهیزات فنی و مدیریت کیفیت.
آزمایش آنتی بیوتیک لبنیات
تولیدکنندگان چینی شیر خشک باید از استاندارد جدید به عنوان فرصتی برای تقویت بیشتر ساخت سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی استفاده کنند و در عین حال تحقیقات علمی در مورد تغذیه نوزادان و نوآوری محصولاتی را تقویت کنند که نیازهای تغذیه ای نوزادان چینی را بهتر برآورده کند. کودکان خردسال، تا تغذیه بیشتر و بهتری برای اکثر خانواده ها فراهم شود.محصولات شیر ​​خشک با کیفیت بالا و ایمن تر و اقتصادی تر.


زمان ارسال: آوریل 18-2022