تولید - محصول

 • کیت تست الایزا CAP

  کیت تست الایزا CAP

  Kwinbon این کیت را می توان در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی باقیمانده CAP در محصولات آبزی میگو ماهی و غیره استفاده کرد.

  این برای تشخیص کلرامفنیکول بر اساس اصل پی آنزیم ایمونواسی "در رقابت مستقیم" طراحی شده است.چاه های میکروتیتر با آنتی ژن جفت کننده پوشانده شده اند.کلرامفنیکل در نمونه با آنتی ژن پوششی برای اتصال به تعداد محدود آنتی بادی اضافه شده رقابت می کند.پس از افزودن یک زیر لایه TMB آماده استفاده، سیگنال در یک ELISA Reader اندازه گیری می شود.جذب با غلظت کلرامفنیکل در نمونه نسبت معکوس دارد.

 • کیت آنزیمی ایمونواسی رقابتی برای آنالیز کمی تایلوسین

  کیت آنزیمی ایمونواسی رقابتی برای آنالیز کمی تایلوسین

  تیلوزین یک آنتی بیوتیک ماکرولید است که عمدتا به عنوان آنتی باکتریال و ضد مایکوپلاسما استفاده می شود.MRLهای سختگیرانه ای ایجاد شده است زیرا این دارو ممکن است منجر به عوارض جانبی جدی در گروه های خاص شود.

  این کیت محصولی جدید مبتنی بر فناوری ELISA است که در مقایسه با آنالیزهای معمولی ابزاری سریع، آسان، دقیق و حساس است و تنها به 1.5 ساعت در یک عملیات نیاز دارد، می تواند تا حد قابل توجهی خطای عملیات و شدت کار را به حداقل برساند.

 • کیت ایمونواسی آنزیمی رقابتی برای تجزیه و تحلیل کمی فلوموکین

  کیت ایمونواسی آنزیمی رقابتی برای تجزیه و تحلیل کمی فلوموکین

  فلومکین عضوی از آنتی باکتریال کینولون است که به دلیل طیف وسیع، کارایی بالا، سمیت کم و نفوذ قوی در بافت به عنوان یک ضد عفونی بسیار مهم در محصولات دامپزشکی و آبزیان بالینی استفاده می شود.همچنین برای درمان بیماری، پیشگیری و ارتقاء رشد استفاده می شود.زیرا می تواند منجر به مقاومت دارویی و سرطان زایی بالقوه شود، که حد بالای آن در داخل بافت حیوانی در اتحادیه اروپا، ژاپن تجویز شده است (حد بالا در اتحادیه اروپا 100ppb است).

  در حال حاضر طیف‌سنج، ELISA و HPLC روش‌های اصلی برای تشخیص باقی‌مانده فلومکین هستند و ELISA یک روش معمول برای حساسیت بالا و عملیات آسان است.

 • کیت تست Elisa از AOZ

  کیت تست Elisa از AOZ

  این کیت می تواند در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی باقیمانده AOZ در بافت های حیوانی (مرغ، گاو، خوک و غیره)، شیر، عسل و تخم مرغ استفاده شود.
  تجزیه و تحلیل بقایای داروهای نیتروفوران باید بر اساس تشخیص متابولیت های متصل به بافت داروهای اصلی نیتروفوران باشد که شامل متابولیت فورازولیدون (AOZ)، متابولیت فورالتادون (AMOZ)، متابولیت نیتروفورانتوئین (AHD) و متابولیت نیتروفورازون (SEM) است.
  در مقایسه با روش‌های کروماتوگرافی، کیت ما مزایای قابل‌توجهی را از نظر حساسیت، محدودیت تشخیص، تجهیزات فنی و زمان مورد نیاز نشان می‌دهد.

 • کیت تست الایزا اکراتوکسین A

  کیت تست الایزا اکراتوکسین A

  از این کیت می توان در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اکراتوکسین A در خوراک استفاده کرد.این محصول جدید برای تشخیص بقایای دارو بر اساس فناوری ELISA است که در هر عمل فقط 30 دقیقه هزینه دارد و می تواند به طور قابل توجهی خطاهای عملیات و شدت کار را به حداقل برساند.این کیت مبتنی بر فناوری رقابتی غیر مستقیم الایزا است.چاه های میکروتیتر با آنتی ژن جفت کننده پوشانده شده اند.اکراتوکسین A در نمونه با آنتی ژن پوشانده شده روی صفحه میکروتیتر برای ntibody اضافه شده رقابت می کند.پس از افزودن آنزیم مزدوج، از بستر TMB برای نشان دادن رنگ استفاده می شود.میزان جذب نمونه با باقیمانده کراتوکسین A در آن رابطه منفی دارد، پس از مقایسه با منحنی استاندارد ضرب در فاکتورهای رقت، مقدار اکراتوکسین A در نمونه قابل محاسبه است.

 • کیت تست الایزا آفلاتوکسین B1

  کیت تست الایزا آفلاتوکسین B1

  آفلاتوکسین B1 یک ماده شیمیایی سمی است که همیشه غلات، ذرت و بادام زمینی و غیره را آلوده می کند. حد باقی مانده دقیق برای آفلاتوکسین B1 در خوراک دام، غذا و نمونه های دیگر تعیین شده است.این محصول مبتنی بر ELISA رقابتی غیرمستقیم است که در مقایسه با آنالیز ابزاری معمولی سریع، دقیق و حساس است.در یک عملیات تنها به 45 دقیقه زمان نیاز دارد که می تواند به طور قابل توجهی خطای عملیات و شدت کار را کاهش دهد.

   

 • کیت تست الایزا AMOZ

  کیت تست الایزا AMOZ

  این کیت می تواند در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی باقیمانده AMOZ در محصولات آبزی (ماهی و میگو) و غیره استفاده شود. روش های ایمونواسی آنزیمی در مقایسه با روش های کروماتوگرافی مزایای قابل توجهی از نظر حساسیت، محدودیت تشخیص، تجهیزات فنی و زمان مورد نیاز را نشان می دهد.
  این کیت برای تشخیص AMOZ بر اساس اصل ایمونواسی آنزیمی رقابتی غیر مستقیم طراحی شده است.چاه های میکروتیتر با جذب BSA متصل شده اند
  آنتی ژنAMOZ در نمونه با آنتی ژن پوشانده شده روی صفحه میکروتیتر برای آنتی بادی اضافه شده رقابت می کند.پس از افزودن آنزیم مزدوج، از بستر کروموژنیک استفاده می شود و سیگنال توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود.جذب با غلظت AM OZ در نمونه نسبت معکوس دارد.