sản phẩm

 • Bộ xét nghiệm Elisa của CAP

  Bộ xét nghiệm Elisa của CAP

  Kwinbon kit này có thể được sử dụng trong phân tích định lượng và định tính dư lượng CAP trong các sản phẩm thủy sản tôm cá v.v.

  Nó được thiết kế để phát hiện chloramphenicol dựa trên nguyên tắc xét nghiệm miễn dịch enzyme “cạnh tranh trực tiếp”.Các giếng microtiter được phủ kháng nguyên ghép.Cloramphenicol trong mẫu cạnh tranh với kháng nguyên lớp phủ để liên kết với số lượng hạn chế kháng thể được thêm vào .Sau khi bổ sung chất nền TMB sẵn sàng sử dụng, tín hiệu được đo bằng đầu đọc ELISA.Độ hấp thụ tỷ lệ nghịch với nồng độ cloramphenicol trong mẫu.

 • Bộ xét nghiệm miễn dịch enzyme cạnh tranh để phân tích định lượng Tylosin

  Bộ xét nghiệm miễn dịch enzyme cạnh tranh để phân tích định lượng Tylosin

  Tylosin là một loại kháng sinh macrolide, chủ yếu được sử dụng để kháng khuẩn và chống mycoplasma.MRL nghiêm ngặt đã được thiết lập vì loại thuốc này có thể dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng ở một số nhóm nhất định.

  Bộ kit này là một sản phẩm mới dựa trên công nghệ ELISA, nhanh chóng, dễ dàng, chính xác và nhạy cảm so với phân tích dụng cụ thông thường và chỉ cần 1,5 giờ cho một lần thao tác, nó có thể giảm thiểu đáng kể lỗi thao tác và cường độ làm việc.

 • Bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme cạnh tranh để phân tích định lượng Flumequine

  Bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme cạnh tranh để phân tích định lượng Flumequine

  Flumequine là một thành viên của kháng khuẩn quinolone, được sử dụng như một chất chống nhiễm trùng rất quan trọng trong thú y lâm sàng và sản phẩm thủy sản vì phổ rộng, hiệu quả cao, độc tính thấp và khả năng xâm nhập mô mạnh.Nó cũng được sử dụng để điều trị bệnh, phòng ngừa và thúc đẩy tăng trưởng.Bởi vì nó có thể dẫn đến kháng thuốc và khả năng gây ung thư, giới hạn cao trong mô động vật đã được quy định ở EU, Nhật Bản (giới hạn cao là 100ppb ở EU).

  Hiện tại, quang phổ kế, ELISA và HPLC là những phương pháp chính để phát hiện dư lượng flumequine và ELISA là phương pháp thông thường có độ nhạy cao và dễ vận hành.

 • Bộ xét nghiệm Elisa của AOZ

  Bộ xét nghiệm Elisa của AOZ

  Bộ kit này có thể được sử dụng trong phân tích định lượng và định tính dư lượng AOZ trong mô động vật (gà, gia súc, lợn, v.v.), sữa, mật ong và trứng.
  Việc phân tích dư lượng thuốc nitrofuran cần dựa trên việc phát hiện các chất chuyển hóa liên kết mô của thuốc gốc nitrofuran, bao gồm chất chuyển hóa Furazolidone (AOZ), chất chuyển hóa Furaltadone (AMOZ), chất chuyển hóa Nitrofurantoin (AHD) và chất chuyển hóa Nitrofurazone (SEM).
  So với các phương pháp sắc ký, bộ kit của chúng tôi cho thấy những ưu điểm đáng kể về độ nhạy, giới hạn phát hiện, thiết bị kỹ thuật và yêu cầu về thời gian.

 • Bộ xét nghiệm Elisa của Ochratoxin A

  Bộ xét nghiệm Elisa của Ochratoxin A

  Bộ kit này có thể được sử dụng trong phân tích định lượng và định tính ochratoxin A trong thức ăn chăn nuôi.Đây là một sản phẩm mới để phát hiện dư lượng thuốc dựa trên công nghệ ELISA, chỉ tốn 30 phút cho mỗi thao tác và có thể giảm thiểu đáng kể các lỗi thao tác và cường độ làm việc.Bộ kit này dựa trên công nghệ ELISA cạnh tranh gián tiếp.Các giếng microtiter được phủ kháng nguyên ghép.Ochratoxin A trong mẫu cạnh tranh với kháng nguyên được phủ trên tấm microtiter để giành được một tibody được thêm vào .Sau khi thêm enzyme liên hợp, cơ chất TMB được sử dụng để hiển thị màu sắc.Độ hấp thụ của mẫu tỷ lệ nghịch với dư lượng o chratoxin A trong đó, sau khi so sánh với Đường chuẩn, nhân với các hệ số pha loãng, có thể tính được lượng Ochratoxin A trong mẫu.

 • Bộ xét nghiệm Elisa Aflatoxin B1

  Bộ xét nghiệm Elisa Aflatoxin B1

  Aflatoxin B1 là hóa chất độc hại luôn nhiễm vào ngũ cốc, ngô, lạc,… Giới hạn dư lượng nghiêm ngặt đã được thiết lập đối với aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và các mẫu khác.Sản phẩm này dựa trên ELISA cạnh tranh gián tiếp, nhanh chóng, chính xác và nhạy cảm so với phân tích dụng cụ thông thường.Nó chỉ cần 45 phút trong một thao tác, điều này có thể làm giảm đáng kể lỗi vận hành và cường độ làm việc.

   

 • Bộ xét nghiệm Elisa của AMOZ

  Bộ xét nghiệm Elisa của AMOZ

  Bộ kit này có thể được sử dụng trong phân tích định lượng và định tính dư lượng AMOZ trong các sản phẩm thủy sản (cá và tôm), v.v. Xét nghiệm miễn dịch enzyme so với phương pháp sắc ký cho thấy những lợi thế đáng kể về độ nhạy, giới hạn phát hiện, thiết bị kỹ thuật và yêu cầu về thời gian.
  Bộ kit này được thiết kế để phát hiện AMOZ dựa trên nguyên tắc xét nghiệm miễn dịch enzym cạnh tranh gián tiếp.Các giếng microtiter được phủ bằng BSA bắt giữ được liên kết
  kháng nguyên.AMOZ trong mẫu cạnh tranh với kháng nguyên được phủ trên tấm microtiter để giành kháng thể được thêm vào.Sau khi bổ sung chất liên hợp enzyme, cơ chất tạo màu được sử dụng và tín hiệu được đo bằng máy đo quang phổ.Độ hấp thụ tỷ lệ nghịch với nồng độ AM OZ trong mẫu.