Aktualności

Pokrótce omówiono właściwości farmakologiczne i toksykologiczne furazolidonu.Do najważniejszych działań farmakologicznych furazolidonu należy hamowanie aktywności mono- i diaminooksydazy, które wydają się zależeć, przynajmniej u niektórych gatunków, od obecności flory jelitowej.Lek wydaje się również zakłócać wykorzystanie tiaminy, która prawdopodobnie odgrywa zasadniczą rolę w wywoływaniu anoreksji i utraty masy ciała leczonych zwierząt.Wiadomo, że furazolidon wywołuje stan kardiomiopatii u indyków, co można wykorzystać jako model do badania niedoboru alfa 1-antytrypsyny u ludzi.Lek jest najbardziej toksyczny dla przeżuwaczy.Zaobserwowane objawy toksyczności miały charakter nerwowy.W tym laboratorium prowadzone są eksperymenty mające na celu wyjaśnienie mechanizmu (mechanizmów) powstawania tej toksyczności.Nie ma pewności, czy stosowanie furazolidonu w zalecanej dawce terapeutycznej spowoduje pozostawienie pozostałości leku w tkankach leczonych zwierząt.Jest to kwestia o znaczeniu dla zdrowia publicznego, ponieważ wykazano, że lek ma działanie rakotwórcze.Ważne jest opracowanie prostej i niezawodnej metody identyfikacji i szacowania reszt furazolidonu.Potrzebne są dalsze prace, aby wyjaśnić sposób działania i skutki biochemiczne powodowane przez lek zarówno u gospodarza, jak i organizmów zakaźnych.

VCG41N1126701092


Czas postu: 08-10-2021