ព័ត៌មាន

លក្ខណៈសម្បត្តិឱសថសាស្ត្រ និងជាតិពុលរបស់ furazolidone ត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងខ្លី។ក្នុងចំណោមសកម្មភាពឱសថសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ furazolidone គឺការរារាំងសកម្មភាព mono- និង diamine oxidase ដែលហាក់ដូចជាពឹងផ្អែកយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងប្រភេទសត្វមួយចំនួនលើវត្តមានរបស់រុក្ខជាតិពោះវៀន។ថ្នាំនេះក៏ហាក់ដូចជារំខានដល់ការប្រើប្រាស់សារធាតុ thiamine ដែលប្រហែលជាមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតភាពអត់ឃ្លាន និងការបាត់បង់ទំងន់រាងកាយរបស់សត្វដែលបានព្យាបាល។Furazolidone ត្រូវបានគេដឹងថាអាចបង្កឱ្យមានស្ថានភាពនៃជំងឺ cardiomyopathy នៅក្នុងប្រទេសទួរគី ដែលអាចត្រូវបានប្រើជាគំរូដើម្បីសិក្សាពីកង្វះអាល់ហ្វា 1-antitrypsin ចំពោះបុរស។ថ្នាំនេះគឺពុលបំផុតចំពោះសត្វចៃ។សញ្ញា​ពុល​ដែល​គេ​សង្កេត​ឃើញ​មាន​លក្ខណៈ​ភ័យ​ខ្លាច។ការពិសោធន៍កំពុងដំណើរការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នេះ ដើម្បីព្យាយាមពន្យល់ពីយន្តការដែលការពុលនេះកើតឡើង។វាមិនច្បាស់ទេថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំ furazolidone ក្នុងកម្រិតព្យាបាលដែលបានណែនាំនឹងបណ្តាលឱ្យមានសំណល់ថ្នាំនៅក្នុងជាលិការបស់សត្វដែលបានព្យាបាលឬអត់។នេះ​ជា​បញ្ហា​សំខាន់​សម្រាប់​សុខភាព​សាធារណៈ ដោយសារ​ថ្នាំ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ថា​មាន​សកម្មភាព​បង្ក​មហារីក។វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញ និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការប៉ាន់ប្រមាណនៃសំណល់ furazolidone ត្រូវបានគេបង្កើត។ការងារបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីពន្យល់ពីវិធីនៃសកម្មភាព និងឥទ្ធិពលជីវគីមីដែលបណ្តាលមកពីថ្នាំទាំងក្នុងម៉ាស៊ីន និងសារពាង្គកាយដែលឆ្លង។

VCG41N1126701092


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៨ តុលា ២០២១