novice

Na kratko so pregledane farmakološke in toksikološke lastnosti furazolidona.Med najpomembnejšimi farmakološkimi učinki furazolidona je zaviranje aktivnosti mono- in diamin oksidaze, za katere se zdi, da so vsaj pri nekaterih vrstah odvisne od prisotnosti črevesne flore.Zdi se, da zdravilo moti tudi uporabo tiamina, ki je verjetno ključnega pomena pri nastanku anoreksije in izgube telesne teže zdravljenih živali.Znano je, da furazolidon povzroča stanje kardiomiopatije pri puranih, kar bi lahko uporabili kot model za preučevanje pomanjkanja alfa 1-antitripsina pri človeku.Zdravilo je najbolj strupeno za prežvekovalce.Opaženi toksični znaki so bili živčne narave.V tem laboratoriju potekajo poskusi, da bi poskušali razložiti mehanizme(-e), s katerimi(-i) pride do te strupenosti.Ni gotovo, ali bi uporaba furazolidona v priporočenem terapevtskem odmerku povzročila ostanke zdravila v tkivih zdravljenih živali.To je vprašanje javnega zdravja, saj se je izkazalo, da ima zdravilo rakotvorno delovanje.Pomembno je, da se oblikuje preprosta in zanesljiva metoda identifikacije in ocene ostankov furazolidona.Potrebno je več dela za pojasnitev načina delovanja in biokemičnih učinkov, ki jih povzroča zdravilo tako pri gostitelju kot pri kužnih organizmih.

VCG41N1126701092


Čas objave: 8. oktober 2021