Tin tức

Các đặc tính dược lý và độc tính của furazolidone đã được xem xét ngắn gọn.Trong số các tác dụng dược lý quan trọng nhất của furazolidone là ức chế các hoạt động của mono- và diamine oxidase, mà dường như phụ thuộc, ít nhất là ở một số loài, vào sự hiện diện của hệ vi khuẩn đường ruột.Thuốc dường như cũng can thiệp vào việc sử dụng thiamin, có lẽ là công cụ gây ra chứng chán ăn và giảm trọng lượng cơ thể của động vật được điều trị.Furazolidone được biết là gây ra tình trạng bệnh cơ tim ở gà tây, có thể được sử dụng như một mô hình để nghiên cứu tình trạng thiếu alpha 1-antitrypsin ở người.Thuốc độc nhất đối với loài nhai lại.Các dấu hiệu độc hại quan sát được có tính chất thần kinh.Các thí nghiệm đang được tiến hành trong phòng thí nghiệm này để cố gắng giải thích (các) cơ chế gây ra độc tính này.Không chắc liệu việc sử dụng furazolidone ở liều điều trị khuyến cáo có dẫn đến tồn dư thuốc trong mô của động vật được điều trị hay không.Đây là một vấn đề có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng vì loại thuốc này đã được chứng minh là có hoạt tính gây ung thư.Điều quan trọng là phải nghĩ ra một phương pháp đơn giản và đáng tin cậy để xác định và ước lượng dư lượng furazolidone.Cần nhiều nghiên cứu hơn để làm sáng tỏ phương thức hoạt động và tác dụng sinh hóa do thuốc gây ra ở cả vật chủ và sinh vật lây nhiễm.

VCG41N1126701092


Thời gian đăng: Oct-08-2021