اخبار

خواص دارویی و سمی فورازولیدون به طور خلاصه بررسی شده است.از جمله مهمترین اقدامات فارماکولوژیک فورازولیدون، مهار فعالیت های مونو و دی آمین اکسیداز است که به نظر می رسد حداقل در برخی گونه ها به وجود فلور روده بستگی دارد.به نظر می رسد این دارو با استفاده از تیامین نیز تداخل داشته باشد، که احتمالاً در تولید بی اشتهایی و کاهش وزن بدن حیوانات تحت درمان مؤثر است.Furazolidone به عنوان القای شرایط کاردیومیوپاتی در بوقلمون ها شناخته شده است، که می تواند به عنوان مدلی برای مطالعه کمبود آلفا 1-آنتی تریپسین در انسان استفاده شود.این دارو برای نشخوارکنندگان سمی ترین است.علائم سمی مشاهده شده ماهیت عصبی بود.آزمایش‌هایی در این آزمایشگاه در حال انجام است تا مکانیسم یا مکانیسم‌های ایجاد این سمیت را توضیح دهند.مشخص نیست که آیا استفاده از فورازولیدون در دوز درمانی توصیه شده منجر به باقیمانده دارو در بافت های حیوانات تحت درمان می شود یا خیر.این موضوع از اهمیت بهداشت عمومی برخوردار است زیرا نشان داده شده است که این دارو دارای فعالیت سرطان زایی است.مهم است که یک روش ساده و قابل اعتماد برای شناسایی و تخمین باقیمانده های فورازولیدون ابداع شود.کار بیشتری برای روشن کردن نحوه عملکرد و اثرات بیوشیمیایی ناشی از دارو در میزبان و ارگانیسم‌های عفونی مورد نیاز است.

VCG41N1126701092


زمان ارسال: اکتبر-08-2021