nieuws

De farmacologische en toxicologische eigenschappen van furazolidon zijn kort besproken.Een van de belangrijkste farmacologische werkingen van furazolidon is de remming van mono- en diamine-oxidase-activiteiten, die, althans bij sommige soorten, afhankelijk lijken te zijn van de aanwezigheid van de darmflora.Het medicijn lijkt ook te interfereren met het gebruik van thiamine, dat waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij de productie van anorexia en het verlies van lichaamsgewicht van de behandelde dieren.Van furazolidon is bekend dat het bij kalkoenen een aandoening van cardiomyopathie veroorzaakt, die als model zou kunnen worden gebruikt om alfa-1-antitrypsinedeficiëntie bij de mens te bestuderen.Het medicijn is het meest giftig voor herkauwers.De waargenomen toxische verschijnselen waren van nerveuze aard.In dit laboratorium worden experimenten uitgevoerd om te proberen de mechanismen te verklaren waardoor deze toxiciteit wordt veroorzaakt.Het is onzeker of het gebruik van furazolidon in de aanbevolen therapeutische dosis zou resulteren in residuen van geneesmiddelen in weefsels van behandelde dieren.Dit is een kwestie van belang voor de volksgezondheid, aangezien is aangetoond dat het medicijn een kankerverwekkende activiteit bezit.Het is belangrijk dat er een eenvoudige en betrouwbare methode voor identificatie en schatting van furazolidonresiduen wordt ontwikkeld.Er is meer werk nodig om het werkingsmechanisme en de biochemische effecten veroorzaakt door het medicijn in zowel de gastheer als de infectieuze organismen op te helderen.

VCG41N1126701092


Posttijd: okt-08-2021