zprávy

Farmakologické a toxikologické vlastnosti furazolidonu byly stručně zhodnoceny.Mezi nejdůležitější farmakologické účinky furazolidonu patří inhibice aktivity mono- a diaminoxidázy, která, jak se zdá, závisí, alespoň u některých druhů, na přítomnosti střevní flóry.Zdá se, že lék také interferuje s utilizací thiaminu, což je pravděpodobně nástroj pro vznik anorexie a ztrátu tělesné hmotnosti léčených zvířat.Je známo, že furazolidon vyvolává stav kardiomyopatie u krůt, což by mohlo být použito jako model pro studium deficitu alfa 1-antitrypsinu u člověka.Droga je nejvíce toxická pro přežvýkavce.Pozorované toxické příznaky byly nervové povahy.V této laboratoři probíhají experimenty, které se snaží vysvětlit mechanismus (mechanismy), kterým je tato toxicita způsobena.Není jisté, zda by použití furazolidonu v doporučené terapeutické dávce vedlo k reziduím léčiva v tkáních léčených zvířat.Je to záležitost veřejného zdraví, protože bylo prokázáno, že droga má karcinogenní aktivitu.Je důležité, aby byla navržena jednoduchá a spolehlivá metoda identifikace a odhadu reziduí furazolidonu.Je zapotřebí více práce k objasnění způsobu účinku a biochemických účinků způsobených lékem jak v hostiteli, tak v infekčních organismech.

VCG41N1126701092


Čas odeslání: říjen-08-2021