продукт

 • Тестов комплект ELisa на AOZ

  Тестов комплект ELisa на AOZ

  Нитрофураните са синтетични широкоспектърни антибиотици, които често се използват в животновъдството заради отличните си антибактериални и фармакокинетични свойства.

  Те също така са били използвани като стимулатори на растежа в производството на свине, птици и водни животни.Дългосрочни проучвания с лабораторни животни показват, че изходните лекарства и техните метаболити показват канцерогенни и мутагенни характеристики.Нитрофурановите лекарства фуралтадон, нитрофурантоин и нитрофуразон бяха забранени за употреба в производството на храни за животни в ЕС през 1993 г., а употребата на фуразолидон беше забранена през 1995 г.

  Тестов комплект Elisa на AOZ

  коткаA008-96 Уелс