Product

 • ELisa Testkit van AOZ

  ELisa Testkit van AOZ

  Nitrofuranen zijn synthetische breedspectrumantibiotica, die vanwege hun uitstekende antibacteriële en farmacokinetische eigenschappen vaak in de dierlijke productie worden gebruikt.

  Ze werden ook gebruikt als groeibevorderaars bij varkens-, pluimvee- en aquatische productie.In langetermijnstudies met proefdieren bleek dat de moedergeneesmiddelen en hun metabolieten kankerverwekkende en mutagene eigenschappen vertoonden.De nitrofurangeneesmiddelen furaltadon, nitrofurantoïne en nitrofurazon werden in 1993 in de EU verboden voor gebruik in de dierhouderij en in 1995 werd het gebruik van furazolidon verboden.

  Elisa Testkit van AOZ

  Kat.A008-96 putten