önüm

 • AOZ-yň ELisa synag toplumy

  AOZ-yň ELisa synag toplumy

  Nitrofurans sintetiki giň spektrli antibiotikler bolup, ajaýyp antibakterial we farmakokinetiki aýratynlyklary üçin haýwan önümçiliginde ýygy-ýygydan ulanylýar.

  Şeýle hem doňuz, guş we suw önümçiliginde ösüşi ösdüriji hökmünde ulanyldy.Laboratoriýa haýwanlary bilen uzak möhletleýin gözleglerde esasy dermanlaryň we olaryň metabolitleriniň kanserogen we mutagen aýratynlyklaryny görkezendigi görkezildi.1993-nji ýylda nitB-de azyk haýwanlaryny öndürmekde nitrofuran dermanlary furaltadon, nitrofurantoin we nitrofurazon gadagan edildi we 1995-nji ýylda furazolidonyň ulanylmagy gadagan edildi.

  Elisa AOZ synag toplumy

  Pişik.A008-96 guýular