önüm

Elisa AMOZ synag toplumy

Gysga düşündiriş:

Nitrofuran dermanlary furaltadon, nitrofurantoin we nitrofurazon 1993-nji ýylda theB-de azyk haýwanlaryny öndürmekde gadagan edilipdi we 1995-nji ýylda furazolidonyň ulanylmagy gadagan edilipdi. esasy dermanlar nitrofuran, sebäbi esasy dermanlar örän çalt metabolizlenýär we dokuma bagly nitrofuran metabolitleri uzak wagtlap saklanar, şonuň üçin metabolitler nitrofuranyň hyýanatçylykly ulanylmagyny ýüze çykarmakda maksat hökmünde ulanylýar.Furazolidon metaboliti (AMOZ), Furaltadon metaboliti (AMOZ), Nitrofurantoin metaboliti (AHD) we Nitrofurazon metaboliti (SEM).

Pişik.KA00205H-96 Guýular


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Takmynan

Bu toplum, suw önümlerinde (balyk we karides) we ş.m. AMOZ galyndysyny mukdar we hil taýdan seljermekde ulanylyp bilner, ferment immunoassaýlary, hromatografiki usullar bilen deňeşdirilende, duýgurlyk, kesgitleme çäkleri, tehniki enjamlar we wagt talaplary babatynda ep-esli artykmaçlyklary görkezýär.

Bu toplum, AMOZ-ny gytaklaýyn bäsdeş ferment immunoassaý prinsipine esaslanyp kesgitlemek üçin döredildi.Mikrotiter guýulary BSA bilen baglanyşykly tutmak bilen örtülendir

antigen.AMOZ nusgada goşulan antikor üçin mikrotiter plastinkasynda örtülen antigen bilen bäsleşýär.Ferment konýugaty goşulandan soň, hromogen substrat ulanylýar we signal spektrofotometr bilen ölçelýär.Siňdiriş, nusgadaky AM OZ konsentrasiýasyna ters proporsionaldyr.

Kit komponentleri

· Antigen bilen örtülen 96 guýy bilen mikrotiter plastinka

· Adaty çözgütler (6 çüýşe)

0ppb, 0.05ppb, 0.15ppb, 0.45ppb, 1.35ppb, 4.05ppb

· Örän adaty çözgüt: (1ml / çüýşe) ……………………………………… ...100ppb

· 1ml ferment konýugaty …………………

· Antikor ergini 7ml ………………….…. Greenaşyl gapak

· 7ml çözgüt …………………………………….………………… ak gapak

· B 7ml çözgüdi ……………………………..……… .. …… gyzyl gapak

· 7ml çözgüdi duruzmak …………………………….………… sary gapak

· 20 × konsentrirlenen ýuwujy ergin 40ml ……………………………………

· 2 × konsentrirlenen çykaryş ergini 50ml …………………………………. ……

· 2-Nitrobenzaldegid 15.1mg …………………………………….

Duýgurlyk, takyklyk we takyklyk

Duýgurlyk: 0.05ppb

Ectionüze çykarmak çägi

Suw önümleri (balyk we karides) …………. ……… 0.1ppb

Takyklyk

Suw önümleri (balyk we karides)….… ... ………… 95 ± 25%

Takyklyk:ELISA toplumynyň CV-i 10% -den az.

Kesgitleme nyrhy

Furaltadon metaboliti (AMOZ) ………………………………….………… 100%

Furazolidon metaboliti (AMOZ) …………………………..……………… .. <0,1%

Nitrofurantoin metaboliti (AHD) ……………………………….…………… <0,1%

Nitrofurazon metaboliti (SEM) ……………………………………..… <0,1%

Furaltadon …………………………….…… .11.1%

Furazolidon …………………………….….… ..… <0,1%

Nitrofurantoin ……………………………. …….… <1%

Nitrofurazon ……………………………………….……………… ..… <1%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler